Kontakt

PhDr. Jana Šrubařová

Galeria Sztuk Plastycznych w Ostrawie

e-mail: srubarova@gvuo.cz
tel.: 731 691 563, 596 112 566

Bc. Andrea Węglarzyová

Ostrawskie Museum

email: andrea.weg@ostrmuz.cz
tel.: 777 012 808, 597 578 468