Muzeum i galeria Mlejn (Młyn)

mlejn_logo

Galeria

  • 18.00–23.00

Zwiedzanie bez przewodnika wystawy Katarzyna Žaczek – Grafika (Muzeum Młyn)

Muzeum

  • 18.00–24.00

Zwiedzanie bez przewodnika ekspozycji ostrawskich młynów, metalowych młynków, rozdrabniaczy i drobnych przedmiotów gospodarskich.

  • 18.00, 19.00, 20.00, 21.00

Zwiedzanie wystawy o historii ostrawskich młynów, metalowych młynków, rozdrabniaczy i drobnych przedmiotów gospodarczych z przewodnikiem (Muzeum Młyn)

Historia młynów w Morawskiej Ostrawie, historia młyna Samuely & Wechsberg, przegląd ówczesnych narzędzi i urządzeń, zwiedzanie ekspozycji młynków (producentów Porkert, Leinbrock, Kosmos, Moravia) i pokaz mielenia na rozdrabniaczach. Ostatni zwiedzający rozpoczynają trasę o godz. 21.00.

 

KONTAKT:

Muzeum i galeria Mlejn (Młyn)
Muzeum a Galerie Mlejn
Nádražní 3136/138 A
702 00 Moravská Ostrava
galeriemlejn@gmail.com
www.mlejn.com
T +420 596 136 033