Narodowy Instytut  Konserwatora  Zabytków, regionalna filia w Ostrawie

  • logo_npu18.30–19.00 Z Wiednia na Północ

Do czego służył optyczny telegraf? Jakie czynności wykonywał na kolei strażnik trakcji? W których miastach powstały podwójne dworce Północnej Kolei Cesarza Ferdynanda oraz Państwowej Kolei Północnej? Odpowiedzi na te i dalsze pytania usłyszą mali odwiedzający, a ponad to mogą odnieść ze sobą papierowy model   strażnicy kolejowej własnej produkcji. Przeznaczone dla dzieci do lat 8. Zwiedzanie z przewodnikiem wystawy o historii głównych szlaków kolejowych Czeskiej Republiki dla rodziców i dzieci  z Alenou Borovcovą.

  • 19.00–20.00 Architektura na usługach pierwszej republiki

Powstanie Czechosłowacji w październiku 1918 zapisało się i w architekturze 20. i 30. lat 20. wieku przedstawiających jeden z najwyraźniejszych okresów jej rozwoju. Republikańska idea na początku przecinała się z poszukiwaniem narodowego stylu.

Do tego nawiązały starania o cywilny aspekt architektury i napełnienie jej socjalnego etosu. W części wstępnej skoncentrujemy się na międzynarodowych uwarunkowaniach. Do nich nawiąże wykład o architekturze tego okresu w rejonie Ostrawy. Obok fundamentalnych osobowości, jak przykładowo Jan Kotěra, będziemy mówić o Josefie Gočárowi, Pavle Janákowi, Karlu Kotasowi lub Lubomírze i Čestmírze Šlapetowých. Przywołamy ich czołowe realizacje – szkoły, szpitale, rodzinne domy, wille, domy towarowe i fabryki. W zakończeniu poświęcimy się sukcesom i porażkom ochrony zabytków z tego okresu. Prelekcja Martina Strakoša z prezentacją wystawy.

  • 20.30–21.15 Moda pierwszej republiki

Jednym z najwyraźniejszych rysów stylu życia w pierwszej republice była moda. Każdy, kto widział filmy archiwalne, zwrócił uwagę na elegancję ówczesnego ubrania, które nie obeszło się bez kapelusza, rękawiczek czy luksusowych torebek. Nazwy salonów mody, jak Podolská, Rosenbaum lub Roubíček, w których szyły swą garderobę ówczesne gwiazdy srebrnego ekranu, są pojęciem do dzisiaj. Swoją uwagę skupimy na częściach mody, bez których ani kobieta, ani mężczyzna nie mogli pokazać się na ulicy, modę na różne pory dnia i okazje, przemiany wykrojów, form i fasonów i przypominać będziemy nie tylko najważniejsze salony, ale i firmy konfekcyjne. Specjalną uwagę zwrócimy na sytuację w międzywojennej Morawskiej Ostrawie. Prelekcja Romany Rosowej.

  • 22.00–22.30 Z Wiednia na Północ

Pierwsza parowa kolej habsburskiej monarchii, Północna kolej cesarza Ferdynanda, prowadziła z Wiednia na Północ, przez teren Moraw i Śląska do kopalni soli w Bochni i w polskiej Galicji. Program państwowej sieci kolejowej przyjęty w 1841 roku miał zapewnić wybudowanie najważniejszych tras finansowanych przez państwo i miał na celu połączyć wszystkie austriackie prowincje oraz znaczące porty z Wiedniem. Północna Kolej Państwowa połączyła Pragę z Wiedniem i połączenie z koleją saską. Trasy Północnej Kolei Cesarza Ferdynanda i Północnej Kolei Państwowej  stały się kręgosłupem sieci kolejowej Republiki Czeskiej.

Obrazowym materiałom wystawy panelowej towarzyszą trójrozmiarowe papierowe modele budów autorstwa Vladimíra Londina. Zwiedzanie wystawy o historii kolei z przewodnikiem  Alenou Borovcovou.

 

Kontakt

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ostravě
ul. Odboje 1, Moravská Ostrava
www.npu.cz/cs/uop-ostrava/
ostrava@npu.cz
T +420 595 133 903