Sala ekspozycyjna Sokolská 26

Sala wystawowa Sokolská 26, prowadzona przez centrum Kultury i Edukacji Morawskiej Ostrawy, organizację budżetową dzielnicy Morawska Ostrawa i Przywóz, rozpoczęła działalność w roku  1993. Znajduje się, jak podpowiada sama nazwa, na pierwszym piętrze zabytkowej willi przy Alei Sokolskiej 26. W jej programie są wyraźne i niezaprzeczalne osobowości artystyczne, które tworzą i wypełniają pojęcie współczesnej czeskiej sceny artystycznej. Prezentowane są tu dzieła nie tylko czołowych czeskich i niektórych zagranicznych artystów, ale również organizowane są wystawy grupowe, przeważnie młodych artystów  z różnych regionów. Kuratorem wystaw jest  inż. Milan Weber.

ckv_dlouhy_napis_white

  • 16.00–23.00

Zwiedzanie wystawy bez przewodnika

JIŘÍ VALENTA (1936–1991)

Jiří Valenta był jednym z ważnych przedstawicieli radykalnego nurtu czeskiej strukturalnej abstrakcji  lat 60.(wraz z np. Janem Koblasou, Alešem Veselým czy Zbyškem Sionem). Wychodził z polaryzacji płaszczyzny egzystencjalnej (manifestowanej bezpośrednimi ingerencjami do reliefu amorficznej struktury)
i transcendentalnej (przedstawianej organizacją podstawowych geometrycznych wzorów i wewnętrznym prześwietlaniem). Po emigracji w roku  1968 jego dzieło rozświetla się jeszcze bardziej i nabiera duchowości swobodnie nawiązując do średniowiecznych czeskich mistrzów – Mistrza Teodoryka i Mistrza ołtarza trzebońskiego.

  • 17.00–18.00

Adolf Dudek

  • 18.00–20.00

Malowanie twarzy

  • 18.00–20.00

Artystyczne hasanie na Sokolskiej

W ramach wystawy Jiřího Valenty w pomieszczeniach ekspozycyjnych Sokolskiej 26 zostaną przygotowane działania artystyczne skierowane na zabawę i radość wynikającą z kontaktu ze sztuką. W czasie Ostrawskiej Nocy przekonają się Państwo, że do wytworzenia oryginalnego dzieła nie potrzeba ani pędzla ani szpachli. Wykorzystacie Państwo tylko własną kreatywność, papier i przedmioty powszedniego użytku. Zapraszamy wszystkich utalentowanych i antytalenty.

  • 20.00–21.00
  • 21.00–22.00

Warsztaty enkaustyki

Enkaustyka inaczej malowanie gorącym woskiem to technika pochodząca z antycznej Grecji. Ten sposób twórczości dzięki swojej prostocie jest coraz bardziej popularny. I zwyczajny laik dzięki łatwej technologii może wyczarować przepiękne krajobrazy i abstrakcyjne motywy. Każdy z uczestników odniesie ze sobą własny obraz sporządzony na dykcie oraz dalsze prace na papierze kredowym.

Konieczna jest rezerwacja miejsca na www.ostravskamuzejninoc.cz

KONTAKT:

Centrum Kultury i Edukacji – Centrum kultury a vzdělávání, Organizacja budżetowa

Sala ekspozycyjna  Sokolská 26

Sokolská třída 26
702 00 Ostrava
www.ckv-ostrava.cz
www.sokolska26.cz
sokolska26@ckv-ostrava.cz
T +420 596 138 937