Výstavní síň Sokolská 26

ckv_dlouhy_napis_white

  • 16.00–23.00
Volný vstup do expozic

JIŘÍ VALENTA (1936–1991)

Jiří Valenta byl jedním z důležitých představitelů radikálního proudu české strukturální abstrakce šedesátých let (spolu například s Janem Koblasou, Alešem Veselým či Zbyškem Sionem). Vycházel z polarizace roviny existenciální (manifestované přímými zásahy do reliéfu amorfní hmoty) a transcendentální (zpřítomňované organizací základních geometrických obrazců a vnitřním prosvětlováním). Po emigraci v roce 1968 se jeho dílo ještě více projasňuje a zduchovňuje volně navazujíce na české středověké mistry – Mistra Theodorika a Mistra Třeboňské oltáře.

  • 17.00–18.00
Adolf Dudek

Zábavná, interaktivní show, při které se pobaví i dospělí. Vtipnou formou vás seznámíme se skutečným ilustrátorem dětských knih a jeho prací, od počáteční inspirace až po vznik celé knihy. Vyzkoušejte si, jak snadno se dá cokoli nakreslit, a to pouze prostřednictvím základních geometrických tvarů. Součástí show jsou soutěže a hlavně humor!

  • 18.00–20.00
Malování na obličej
  • 18.00–20.00
Výtvarné řádění na Sokolské

V rámci výstavy Jiřího Valenty budou v prostorách Výstavní síně Sokolská 26 připraveny zábavné výtvarné aktivity zaměřené na hru a radost z umění. Během Ostravské muzejní noci se přesvědčíte, že k vytvoření originálního díla nepotřebujete ani štětec ani špachtli. Využijete pouze vlastní kreativitu, papír a obyčejné předměty denní potřeby. Zváni jsou všichni talenti i antitalenti.

  • 20.00–21.00
  • 21.00–22.00
Workshop enkaustiky

Enkaustika neboli malování horkým voskem je technika pocházející z antického Řecka. Tento způsob tvorby je pro svou jednoduchost stále oblíbenější. I naprostý laik může díky snadným postupům vykouzlit nádherné krajinné i abstraktní motivy. Každý účastník si odnese vlastní obraz na sololitové
destičce a další práce na křídovém papíře.

Nutná rezervace předem na www.ostravskamuzejninoc.cz

KONTAKT:

Centrum kultury a vzdělávání Moravská Ostrava, příspěvková organizace
Výstavní síň Sokolská 26

Sokolská třída 26
702 00 Ostrava
www.ckv-ostrava.cz
www.sokolska26.cz
sokolska26@ckv-ostrava.cz
T +420 596 138 937