Radnice obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Radnice obvodu Moravská Ostrava a Přívoz je od září roku 2014 umístěna v historické budově bývalého bankovního domu na náměstí Dr. E. Beneše. Tato budova byla postavena v roce 1928 jako jedna z nejvýznamnějších realizací architekta Karla Kotase. Cílem přestěhování úřadu do této budovy bylo zabránění její devastace, oživení centra města a uvědomění si rozdílů činností městského obvodu a statutárního města.

  • 17.00–18.00
Koncert Pop Academy
  • 17.30–21.30
Komentované prohlídky budovy radnice s prezentací a slovem starostky Petry Bernfeldové
  • 20.00–21.00
Koncert Pop Academy

 

Pro návštěvníky bude ve vestibulu radnice připraven soutěžní kvíz a budou se zde moci zaregistrovat na komentované prohlídky, které se uskuteční každou půl a celou hodinu. Prohlídka bude zahájena úvodním slovem starostky Petry Bernfeldové, následovat bude prezentace o dosavadním fungování městského obvodu Moravské Ostravy a Přívozu. Po skončení prezentace se návštěvnici odeberou na malý okruh zajímavými místy radnice s výkladem o její historii. Komentovaná prohlídka bude zakončena ve dvoraně radnice, kde se uskuteční výstava architekta Roberta Konieczneho KWK PROMES na téma Prostory šité na míru. Dvakrát v rámci večera si navíc návštěvníci vychutnají koncert Pop Academy.

Kontakt

Radnice městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz
náměstí Dr. E. Beneše 555/6, Ostrava
www.moap.cz, bkopcova@moap.ostrava.cz
tel. č. 602 782 095