Slezská lilie

Slezská lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby, jehož cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby. Program Slezské lilie je zaměřen na hudbu známých i méně známých českých a zahraničních skupin a souborů napříč hudebními styly a žánry.

Kostel sv. Václava
(Kostelní náměstí)

  • 16.00–17.00
Hrozen
  • 17.00–18.30
Marek Orko Vácha, přednáška
  • 19.30–20.30
Dan Drápal, přednáška
  • 22.30–24.00
Večer chval

Katedrála Božského spasitele
(nám. Msgre Šrámka)

  • 18.00–18.45
Mše svatá za Betlém nenarozeným

Před Katedrálou Božského
spasitele (nám. Msgre Šrámka)

  • 19.00–19.45
Prague Cello Quartet
  • 20.40–22.00
Jesus Christ Superstar
Rocková opera T. Rice a A. Lloyd Webbera v překladu M. Prostějovského a nastudování NDM.

Kino Vesmír

  • 19.30–20.30
ICF Worship (CH)

Kontakt

Festival Slezská lilie, Katedrála Božského Spasitele na náměstí Msgre Šrámka,
Kostel svatého Václava na Kostelním
náměstí, Ostrava
www.slezskalilie.cz

info@slezskalilie.cz

T +420 608 972 908