Dopravní podnik Ostrava a. s.,
dílny Martinovdpo_logo_2013

Pro Ostravskou muzejní noc Dopravní podnik Ostrava tradičně zpřístupní místo deponace většiny historických tramvají, které se nachází v areálu dílen Dopravního podniku Ostrava v Ostravě-Martinově. Při této příležitosti však budou vystaveny i další historické dopravní prostředky a tematické předměty ze sbírky městského dopravce.

  • 18.00–24.00

Zpřístupnění depozitáře
Pro návštěvníky Ostravské muzejní noci bude od tramvajové zastávky Dílny DP Ostrava k místu, kde budou vystavena historická vozidla dopravního podniku (v areálu dílen Martinov), jezdit nízkopodlažní tramvaj.
Pěší průchod areálem nebude možný.

Jízdy historických vozidel v roce 2018
14. 7., 28. 7., 18. 8. Prázdninové jízdy historickými vozidly z centra Ostravy k ZOO
1. 9. Den otevřených dveří s doprovodným programem v areálu dílen v Ostravě-Martinově a vyhlídkové jízdy Ostravou
15. 9. Den evropského dědictví – projížďky historickými vozidly k Dolu Michal
29. 9. Den železnice – jízdy historickými tramvajemi centrem města
6. 10. Výročí elektrizace dráhy údolím Porubky – jízdy historickými tramvajemi do Zátiší
1. 12. Okružní jízdy historickými tramvajemi s čertem a Mikulášem

KONTAKT

Dopravní podnik Ostrava a.s.
Martinovská 3293/40
723 00 Ostrava-Martinov
dpored@dpo.cz
www.dpo.cz
T +420 597 401 140