Hasičské muzeum města Ostravylogo_hasici

  • 17.00–24.00
Historie a současnost hasičů v Ostravě a okolí

Výstava historické hasičské techniky
Projekce doprovodných filmových materiálů o hasičích a hasičském muzeu
Statická ukázka současné techniky HZS MSK
Soutěže pro děti v pumpování historickými hasičskými stříkačkami, stříkání na terče džberovou stříkačkou
Ukázka činnosti pracoviště příjmu tísňových volání obsluhovaného profesionálním dispečerem
Hrajeme si s Hasíkem

  • 18.00, 19.00, 20.00, 21.00, 22.00
Ukázky hašení historickou technikou v dobových uniformách
Ukázky jízdy s historickým hasičským automobilem

KONTAKT:

Hasičské muzeum města Ostravy
Zákrejsova 3/53
702 00 Ostrava

E-mail: muzeum@hzsmsk.cz
Web: https://muzeum.hzsmsk.cz/
T +420 596 136 841