Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace

 

  • 17.00–20.00

Tvoříme vlastní originální šperk
tvůrčí dílna
Děti seznámíme s navlékací technikou (navlékání korálků na pružilku), dospělým zájemcům představíme základy tzv. ketlování, seznámíme je s pomůckami i materiálem, naučíme je, jak postupovat při výrobě s drátem či s drátěnými polotovary, účastníci budou mít možnost vytvořit si vlastní, jednoduché ketlované náušnice. Součástí dílny bude představení výtvarného oboru na Lidové konzervatoři (Jana Veselá).

  • 17.30–18.00

Komunikace nejen mediální aneb Kam mizí čeština?
přednáška
Setkání s oborem tvůrčí psaní a mediální komunikace v praxi; co obor tvůrčí psaní nabízí posluchačům (Mgr. Dana Havlenová).

  • 18.30–19.00

Koncert rockových a popových písní
Rockové a popové písničky zazpívají posluchači pěvecké třídy Mgr. Míly Soukupové.

  • 19.00–21.00

Začínáme s digitální zrcadlovkou
minikurz
Krátké seznámení s možnostmi a potenciálem oblíbeného fotoaparátu, součástí bude rovněž prezentace oboru výtvarná fotografie na Lidové konzervatoři (MgA. Jiří Žižka).

  • 19.30–20.15

Koncert hudebního oboru Lidové
konzervatoře
S klasickým repertoárem vystoupí posluchači, pedagogové a jejich přátelé.

  • 20.30–21.00

Vystoupení posluchačů dramatického oboru
Posluchači divadelního oboru představí svoje schopnosti a dovednosti, představí tvorbu posluchačů oboru tvůrčí psaní.

  • 21.15–22.00

Koncert oddělení jazzu a populární hudby
Vystoupí posluchači a pedagogové oddělení jazzu a populární hudby a jejich přátelé.

Všechny akce se budou konat v budově ve Wattově ulici v Ostravě-Přívoze, kde sídlí ředitelství školy, hudební a divadelní vystoupení v koncertním sále školy.

Kontakt:

Lidová konzervatoř a Múzická škola, p. o.
Wattova 5, 702 00 Ostrava-Přívoz

sekretariat@lko.cz
www.lko.cz
T +420 596 136 805, +420 603 886 756