Důl Michal

  • 18.00–24.00

Ostravské doly v obrazech
V prostorách řetízkové šatny bude v 18.00 slavnostně zahájena výstava mapující dvacet ostravských dolů známých i neznámých, stojících i zaniklých formou fotografické dokumentace, která představí historický vývoj objektů. Odborný komentář k výstavě poskytne Rostislav Šeruda. Poslední vstup do areálu je ve 23.30. Rezervace není nutná.

  • 21.00–22.00

Komentovaná prohlídka výstavou Stefana Milkova v Cechovně
Komentovaná prohlídka výstavou českého sochaře, designéra a hudebníka s bulharskými kořeny Stefana Milkova (*1955, Bohumín). Milkov se kolem poloviny 80. let zapojil do aktivit nově se rodící generace postmoderních umělců, jejichž hnutí vyústilo v založení skupiny Tvrdohlavých v roce 1987, jejímž byl zakládajícím členem. Jeho přístup k tvorbě je postmoderní, avšak skrývá také obdiv ke klasickému modernímu sochařství první poloviny 20. století.

KONTAKT

Důl Michal
ČSA 95/413
715 00 Ostrava-Michálkovice
dulmichal@npu.cz
www.dul-michal.cz
T +420 724 664 010