Milan Dobeš Museum

dov_logo

  • 18.00–24.00

Zwiedzanie wystawy z przewodnikiem Milanem Dobešem Museum

Zwiedzanie muzeum z przewodnikiem rozpoczyna się o każdej pełnej godzinie. W swojej twórczości Milan Dobeš uprawia optyczny kolaż z reliefami, tworzy optyczno-kinetyczne obiekty,  architektoniczne reliefy, maluje. W grafice wykorzystuje technikę serigrafii. Jest uznawanym na świecie przedstawicielem op-artu i prekursorem dynamicznego konstruktywizmu. Dalej zobaczyć Państwo mogą dzieła Jiřígo Kolářa, Zdeňka Sýkory, Henryka Stażewskiego, Huga Demartiniego i wielu innych. Ostatnia grupa wchodzi o godz. 23.

Kontakt

Dolní Vítkovice, multifunkční aula Gong
Milan Dobeš Museum, Ostrava-Vítkovice,
museum@milandobes.com
tel. č. 595 952 672